Rogge op de Natuurakkers

Op de natuurakkers bij De Krim groeit op dit moment de rogge die we in onze bakkerij gebruiken om onze welbekende Vechtdalbollen te bakken. Natuurakkers zijn een initiatief van het Landschap Overijssel om de biodiversiteit van Overijsselse akkers te vergroten.

Op het land groeit Sint Jansrogge dat gebruikt wordt om onze Vechtdalbollen te bakken. De akkers onderscheiden zich van ander bouwland door brede stroken waarop diverse wilde bloemen en kruiden gezaaid worden. Deze stroken vormen een natuurlijke bufferzone waardoor de gewassen een natuurlijker groeiproces doormaken.

Zie http://www.landschapoverijssel.nl/natuurakkers voor meer informatie over Natuurakkers in Overijssel.

Uithangbord Natuurakkers Rogge op de Natuurakkers