Akkerrand floreert met dank aan SBNL

Ook in de lente van 2016 hebben we op onze eigen akker Sint Jansrogge gezaaid. De rogge gebruiken we bijvoorbeeld voor het maken van onze Vechtdalbollen. Om de rogge heen is wederom een brede akkerrand ingezaaid met onder andere klaprozen, korenbloemen, zonnebloemen en koolzaad. Deze rand trekt verschillende vogels en insecten aan bevordert zo de biodiversiteit.

De akkerrand

Net als voorgaande jaren hebben we dit jaar een brede akkerrand ingezaaid met een verscheidenheid aan bloemen en planten. Ongeveer de helft bestaat uit bloemen, waaronder klaprozen, korenbloemen en zonnebloemen. De andere helft beslaat diervoedende gewassen, waaronder graan, koolzaad en bladramenas. De combinatie werkt als een magneet en trekt zo allerhande insecten en vogels aan.

De akkerrand werd gedurende de voorgaande jaren onder meer gerealiseerd door subsidie van de pilot van het project Natuurakkers van het Landschap Overijssel. Het project diende ter vergroting van het aantal natuurakkers in de gemeenten Twenterand en Hardenberg. Dat is nodig, omdat door de intensivering van het gebruik van akkers de natuurkwaliteit ervan afnam, met fatale gevolgen voor dieren in en rond de akkers.

Naast het feit dat natuurakkers goed zijn voor de biodiversiteit en er een stuk aantrekkelijker uitzien om naar te kijken, vormen ze ook een natuurlijke wijze van plaagbestrijding. De akkerrand is namelijk een natuurlijke bufferzone tegen allerlei schadelijke plagen, zoals bladluis, die nu niet hoeven te worden geweerd door middel van bijvoorbeeld pesticiden.

Schenking SBNL

Tot vorig jaar kregen we subsidie van het Landschap Overijssel voor het aanplanten van de rand rondom onze akker. Dit jaar hebben we de akkerrand kunnen realiseren met behulp van een schenking van SBNL. De schenking komt voor uit het “Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds, dat door SBNL wordt beheerd.

SBNL (Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) is een organisatie die zich inzet voor natuur, landschape en erfgoed. Daarbij ondersteunen ze particulieren en agrariërs niet alleen financieel, maar ook door promotie en het stimuleren van onderzoek. Het bevorderen van de biodiversiteit door middel van een akkerrand past volgens hen goed binnen hun doelstelling.

De overhandiging van de schenking ten behoeve van de akkerrand
De overhandiging van de schenking